Polityka prywatności

Informacje ogólne

Firma Dewulf (Dewulf NV, Dewulf BV i spółki zależne) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających z jej zasobów, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem ostrożności i poufności. Przekazane przez klienta dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania mu informacji o maszynach lub innych produktach i usługach Dewulf, zapewnienia mu lepszego wsparcia, składania ofert lub kontaktowania się z jego dealerem. Ponadto dane adresowe będą również wykorzystywane do utrzymywania bazy danych klientów.

Zmiany

W razie wprowadzenia nowych funkcji i opcji na naszej stronie internetowej lub w innych obszarach naszego cyfrowego ekosystemu niniejsza polityka ochrony prywatności może ulec zmianie. Firma Dewulf zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności, w związku z czym warto regularnie odwiedzać tę stronę, aby być na bieżąco z najnowszymi zasadami. 

Pliki cookie

Firma Dewulf korzysta na swojej stronie internetowej z plików cookie, co ma na celu zoptymalizowanie funkcjonalności niektórych podstron. W razie wprowadzenia zmian w obrębie strony internetowej zmianie mogą ulec potrzeby w zakresie przetwarzania danych osobowych, co z kolei wymusi zmianę zasad wykorzystania plików cookie; w związku z tym warto regularnie odwiedzać tę stronę.

Pliki cookie wykorzystywane są do zautomatyzowanego gromadzenia informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Oprócz plików cookie do analogicznych celów służą również znaczniki, narzędzia monitorujące i dzienniki. Z podobnego automatycznego monitorowania możemy również korzystać za pośrednictwem naszych narzędzi mailingowych (np. do śledzenia wskaźnika otwarć). Dane gromadzone za pomocą plików cookie są często anonimizowane i nie można ich przypisać do konkretnej osoby.

Pliki cookie to niewielkie pliki umieszczane na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową. Przechowują one informacje, takie jak preferencje użytkownika. Dzięki nim firma Dewulf może zapewnić osobie odwiedzającej lepszą funkcjonalność strony internetowej podczas jej kolejnych odwiedzin. Używamy własnych, zewnętrznych i trwałych plików cookie. W szczególności wykorzystujemy pliki cookie reklamowe, które umożliwiają dostarczanie informacji bardziej zgodnych z zainteresowaniami klienta. Używane przez nas pliki cookie analityczne i śledzące pozwalają na uzyskanie lepszego wglądu w sposób wykorzystania i przeglądania naszej strony internetowej (np. Google Analytics). Na przykład pliki cookie funkcjonalne zapamiętują preferencje językowe, a pliki cookie wydajnościowe wskazują, które strony zostały odwiedzone. Dzięki plikom cookie społecznościowym klient może łatwo udostępniać zawartość strony internetowej w mediach społecznościowych, a my mamy lepszy przegląd danych, które cieszą się tam dużą popularnością. Wykorzystywane są wreszcie pliki cookie bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczeństwo przeglądania.

Klient zachowuje kontrolę nad sposobem wykorzystania plików cookie. Może ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała, nie akceptowała albo akceptowała jedynie wybrane pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że niektóre elementy naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone. W ostatnim wariancie można wybrać rodzaj plików cookie, które mogą albo nie mogą być tworzone. W dowolnym momencie można usunąć pliki cookie ze swojego komputera. Można to zrobić na przykład za pośrednictwem przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org.

W przypadku dalszych pytań dotyczących zasad wykorzystania plików cookie zachęcamy do odwiedzenia strony: marketing@dewulfgroup.com.

RODO (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych)

Nasza polityka ochrony prywatności odnosi się do przetwarzania wszystkich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych platform cyfrowych. Przekazane przez klienta dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez samą firmę Dewulf, która niezależnie określi cele wykorzystywania takich danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym administratorem danych pod adresem hr@dewulfgroup.com.

Dane osobowe gromadzone są przez firmę Dewulf w następujący sposób:

 1. Automatycznie zbierane ogólne informacje o przeglądaniu, takie jak: czas trwania odwiedzin, odwiedzane strony, odesłania, adres IP, dane geograficzne, preferencje językowe. Dane te są gromadzone za pośrednictwem plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach wykorzystania plików cookie.
 2. Informacje udostępniane nam świadomie (za pośrednictwem formularza kontaktowego, osób kontaktowych, formularzy internetowych, kont logowania, rejestracji produktów, subskrypcji, ankiet, zamówień). Danymi tymi są często imię i nazwisko oraz adres, ewentualnie wraz z danymi użytkownika lub informacjami o zainteresowaniach.
 3. Informacje uzyskane za pośrednictwem stron trzecich – okazjonalnie otrzymujemy dane osobowe od naszych partnerów. W większości przypadków są to dane klientów końcowych, które uzyskujemy za pośrednictwem naszej sieci dealerskiej.

Firma Dewulf przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. Udzielaniem odpowiedzi na pytania oraz przekazywaniem informacji o naszych maszynach i usługach. W przypadku zapytań przekazywanych telefonicznie lub elektronicznie dane osobowe przetwarzane są po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na zadane pytanie. W takich przypadkach przetwarzamy wszystkie odnośne dane osobowe (takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko), tak aby zapewnić osobie zadającej pytanie jak najlepszą pomoc.
 2. Zaspokajaniem potrzeb klienta i zapewnieniem mu niezbędnych informacji. Przetwarzanie danych osobowych (takich jak nazwa firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko) ma miejsce w przypadku prośby o materiały informacyjne, złożenia zamówienia lub subskrybowania biuletynu informacyjnego. Dane te przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody klienta bądź w celu wykonania obowiązującej obecnie lub w przyszłości umowy między firmą Dewulf a klientem.
 3. Tworzeniem osobistego loginu lub zarządzaniem nim w ramach dostępu do strony internetowej, portalu lub aplikacji w obrębie naszego cyfrowego ekosystemu. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce, gdy utworzone zostaje konto w obrębie naszych platform cyfrowych. Gromadzimy również statystyki dotyczące użytkowników, tak aby zapewnić im większy komfort użytkowania (np. wyświetlanie tylko tych informacji o maszynach, które mogą ich zainteresować). W tym celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, osoba kontaktowa, segment. Dane te przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody klienta, w celu wykonania obowiązującej obecnie lub w przyszłości umowy między firmą Dewulf a klientem bądź ze względu na uzasadniony interes w dostarczaniu informacji.
 4. Podnoszeniem komfortu korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: adres IP, historia odwiedzin, witryny odsyłające, dane geograficzne, dane komputera, preferencje językowe, czas trwania wizyty. Dane te są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody klienta (pliki cookie) lub ze względu na uzasadniony interes firmy Dewulf w zapewnieniu jak najlepszego i bezpiecznego korzystania z naszej strony internetowej.

Firma Dewulf zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych z zachowaniem najwyższej staranności. Dane klienta przekazywane są wyłącznie firmom, z którymi utrzymujemy bezpośrednie relacje biznesowe. Wewnątrz organizacji wgląd do danych osobowych klienta mają wyłącznie osoby odpowiednie ze względu na rodzaj prośby lub sposób interakcji z nami. Stronami trzecimi, które mogą uzyskać informacje na temat klienta, są:

 • Partnerzy, z którymi prowadzimy wspólną kampanię marketingową lub promocyjną;
 • Agencje reklamowe i PR działające w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane;
 • Dealerzy występujący w imieniu firmy Dewulf;
 • Dostawcy usług IT: dostawca Internetu, dostawca usług hostingowych itp.
 • Operatorzy płatności;
 • Firmy doradcze, finansowe i prawne;
 • Organy ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem (obowiązek prawny).

Firma Dewulf zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez należące do stron trzecich strony internetowe i aplikacje, do których mogą prowadzić odsyłacze zamieszczone na naszej stronie internetowej. Mowa tu o stronach internetowych tymczasowych partnerów lub platformach mediów społecznościowych. Nasza polityka ochrony prywatności nie obejmuje swoim zakresem takich stron i platform – należy zawsze sprawdzać regulaminy poszczególnych podmiotów pod kątem sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkowników.

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez firmę Dewulf tak długo, jak to konieczne, aby zrealizować cel ich przetwarzania (patrz wyżej). Dane osobowe klienta przechowywane są przez cały czas trwania relacji z nim ze względu na uzasadniony interes firmy Dewulf związany z możliwością dostarczania mu informacji.

Firma Dewulf zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych klienta w możliwie najlepszy sposób z wykorzystaniem bezpiecznych serwerów, zapór internetowych oraz innych środków technicznych i organizacyjnych (takich jak ograniczenie dostępu do danych).

Prawa

Klient zachowuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo do bycia zapomnianym. Jeśli klient nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanych celach lub pragnie otrzymać dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych, może nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres hr@dewulfgroup.com.