Sadzarka CP 42 Smart-Float dostępna w wersji 4 x 90 cm

Sadzarka CP 42 Smart-Float dostępna w wersji 4 x 90 cm

08.06.2023

Nigdy wcześniej preferencje dotyczące sadzenia i redlenia w trakcie jednego przejazdu roboczego nie były tak bardzo powszechne w sektorze upraw. Dewulf odpowiada na to zapotrzebowanie już od kilku lat, a rozwiązaniem jest Smart-Float. Technologia ta została wykorzystana po raz pierwszy w sadzarce kubeczkowej CP 42 (75 cm), a teraz dostępna jest także dla sadzarki taśmowej Structural 4000. Dzięki Smart-Float plantator może aktywnie i nieustannie utrzymywać stałą głębokość roboczą dla uprawy gleby i sadzenia. Takie podejście pozwala plantatorom oszczędzać czas, paliwo i robociznę. Sadzarka CP 42 Smart-Float dostępna jest teraz w wersji 4 x 90 cm.

ISOBUS czy HMI?

Dzięki najnowszej generacji maszyn Smart-Float można niezależnie regulować pracę frezu obrotowego i głębokość sadzenia, z poziomu kabiny, zarówno na wyświetlaczu HMI, jak i ISOBUS. W połączeniu ze sterowanym przez GPS wyświetlaczem ISOBUS opcje takie, jak Section Control i Variable Rate Control mogą stosowane zgodnie z konkretnymi wymogami w danym miejscu. Obie te funkcje były dostępne przez jakiś czas w połączeniu z wyświetlaczem HMI pod nazwą HMI GPS Planting Comfort i Control.

Przygotowanie zagonów uprawowych w pierwszej kolejności

Siłą napędową w przypadku uprawy gleby za pomocą maszyny CP 42 Smart-Float jest frez SC 360 Compact. Ten duży wirnik o średnicy 650 mm umożliwia głębszą obróbkę gleby, co przekłada się na lepsze przygotowanie zagonów. Jednocześnie maszyna zachowuje swoje kompaktowe wymiary. Dzięki swojej szczególnej formie maszyny z serii SC zawsze spulchniają wystarczającą ilość ziemi, tak aby można było z łatwością uformować prawidłową redlinę. Sierpy frezu są opcjonalnie wyposażone w części zużywalne Widia, które gwarantują długą żywotność. W tej generacji maszyny CP 42 Smart-Float belkę bruzdownicy zamontowano na samej sadzarce, wyposażając ją w siłowniki hydrauliczne. Zapewnia to jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę głębokości. W trakcie sadzenia czujniki zawsze umożliwiają frezowi obrotowemu przygotowanie wymaganej ilości luźnej gleby i rozdrobnienie grud. W ten sposób bruzdowniki utrzymują stałą głębokość sadzenia, która podąża za konturami pola.