Oferta cenowa - Dewulf

Oferta cenowa

Ciągniony 2-rzędowy kombajn unoszący za nać z elewatorem wyładowczym (GKIISL)