Zrzeczenie się

Strona internetowa i wszystkie inne obszary cyfrowego ekosystemu firmy Dewulf mają na celu dostarczanie klientowi informacji na temat naszych maszyn i usług, a także zapewnienie mu wsparcia w korzystaniu z nich. Skorzystanie z naszej oferty cyfrowej oznacza pełną akceptację poniższych warunków.

Firma Dewulf zachowuje na wyłączność wszelkie prawa do swojej oferty online. Zabronione jest kopiowanie oraz dalsze rozpowszechnianie informacji dostarczanych cyfrowo bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Dewulf.

W żadnym wypadku udostępnienie przez nas informacji w Internecie, np. rysunków, nie stanowi przyznania prawa do korzystania z patentów firmy Dewulf bez jej wyraźnej pisemnej zgody. Wszelkie pytania dotyczące tego, które informacje mogą być objęte ochroną patentową, należy kierować do firmy Dewulf na adres patent@dewulfgroup.com.

W zakresie dozwolonym przez prawo informacje publikowane za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, w tym strony internetowej, nie stanowią oświadczeń o jakości lub przydatności do określonego celu. W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego korzystania z naszych maszyn i usług należy skontaktować się z firmą Dewulf lub jej dealerem.

W firmie Dewulf dokładamy starań, aby przekazywane przez nas informacje były możliwie najdokładniejsze i najaktualniejsze. Niemniej nie poczuwamy się do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy czy pominięcia. Wszelkie zauważone nieścisłości prosimy zgłaszać na adres marketing@dewulfgroup.com. Przekazywane przez nas informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą zostać w dowolnym momencie zmienione przez firmę Dewulf. Klient akceptuje również, że firma Dewulf nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w związku z obecnością lub brakiem informacji dostarczanych za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych, takich jak strona internetowa.

Wszelkie odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich są zamieszczane wyłącznie informacyjnie. Firma Dewulf nie ponosi odpowiedzialności za obecność lub brak informacji w tych witrynach. Wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w takich witrynach ponosi strona trzecia.

Firma Dewulf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania powstałe w wyniku korzystania, niekorzystania lub niewłaściwego korzystania z naszej oferty cyfrowej (np. strony internetowej, portalu, aplikacji itp.).

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z nami pod adresem: info@dewulfgroup.com