Samobieżny 4-rzędowy kombajn unoszący za nać z elewatorem wyładowczym

ZK4

Samobieżny 4-rzędowy kombajn unoszący za nać z elewatorem wyładowczym

  • Niezwykle duża wydajność zbiorów: do 120 ton/h w przypadku świeżej marchwi przeznaczonej do sprzedaży
  • Minimalny nacisk na podłoże i maksymalna zwrotność
  • Z niezniszczalną, precyzyjną technologią zbierania za nać firmy Dewulf