Disclaimer

De website en de rest van Dewulfs digitale ecosfeer bestaat om u te informeren over, en te helpen met, onze machines en diensten. Door gebruik te maken van ons digitale aanbod verklaart u zich volledig akkoord met onderstaande voorwaarden.

Alle rechten die Dewulf online aanbiedt, zijn uitsluitend het bezit van onze onderneming. Het is niet toegelaten om de informatie die we digitaal aanbieden te kopiëren of verder te verspreiden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Dewulf.

Onze online publicatie van informatie, zoals o.a. tekeningen, kan in geen geval aanleiding geven tot het recht om patenten of octrooien van Dewulf te mogen gebruiken zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Dewulf. Alle vragen over mogelijke informatie waarop een patent of octrooi kan rusten, moeten aan Dewulf worden gesteld (via patent@dewulfgroup.com).

Voor zover wettelijk toegelaten kan de informatie vrijgegeven via onze digitale platformen waaronder de website, niet gezien worden als een claim van kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Informeer u steeds bij Dewulf of onze dealers voor informatie over het goed gebruik van onze machines en diensten.

Dewulf heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die ze digitaal verspreidt zo juist en actueel mogelijk is. We achten ons echter niet verantwoordelijk en kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, fouten of vergetelheden. Bent u op zo’n onjuistheid gestoten, dan verzoeken bij u dit te melden via marketing@dewulfgroup.com. De gedeelde informatie is louter illustratief en kan op elk moment naar wens gewijzigd worden door Dewulf. Daarnaast kan Dewulf nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (in)directe schade die u zou lijden door (ontbrekende) informatie op onze digitale kanalen, zoals de website.

Eventuele linken naar websites van derden staan puur als dienst naar u opgelijst. Dewulf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de info of het ontbreken van info op deze sites. Wat op deze sites vermeld staat, is volledig de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Dewulf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan computer hardware of software die het gevolg is van het gebruiken, niet gebruiken of verkeerd gebruiken van onze digitale aanbod (vb. website, portaal, apps, etc.).

Voor meer informatie neemt u best contact op met ons via: info@dewulfgroup.com