Privacy policy

Algemeen

Dewulf (Dewulf NV; BV; en haar dochterondernemingen) hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u informatie over de machines van Dewulf of andere producten en diensten van Dewulf toe te kunnen sturen, u beter te kunnen helpen, offertes uit te kunnen sturen of om u in contact te brengen met de voor u aangeduide dealer. Daarnaast worden adresgegevens ook gebruikt voor het onderhouden van relatiebestanden.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt bezocht en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

Wijzigingen

Als gevolg van nieuwe functies en functionaliteiten die voortdurend op onze website, en de rest van onze digitale ecosfeer, worden geïntroduceerd, kan dit privacy beleid van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dewulf behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen om u steeds volledig en correct te informeren. U neemt daarom best regelmatig kennis van het geldende beleid op deze webpagina. 

Gegevensbeschermingswetgeving (GDPR / AVG)

Ons privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens bekomen via onze website of andere (digitale) platformen. Dewulf zal de door u verstrekte persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de geldende Europese wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de toepasselijke nationale gegevensbeschermingswetgeving.

Dewulf zal uw persoonsgegevens zelf verwerken en de doeleinden bepalen waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Dewulf verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Automatisch verzamelde algemene informatie over het surfgedrag, zoals: duur van bezoek, bezochte pagina’s, doorverwijzingen, IP-adres, geografische data, taalvoorkeur. Dit wordt verzameld via cookies. Voor meer info leest u best ons cookie beleid (zie hieronder).
 2. Informatie die u zelf met ons deelt (via: contactformulier; contactnames; webformulieren; login accounts; productregistraties; inschrijvingen; enquêtes; bestellingen), zoals identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens (vb. beroep en firma), eventueel aangevuld met gebruikersdata of uw interesses.
 3. Informatie verkregen over uw interesses in onze machines en diensten door uw gebruik van ons online app-ecosysteem (waaronder onze online configurator).
 4. Informatie verkregen via derde partijen: soms krijgen we persoonsgegevens van onze partners. In de meeste gevallen gaat het om eindklantinformatie die we via ons dealernetwerk verkrijgen.

Dewulf verwerkt persoonsgegevens om:

 1. Uw vragen te kunnen beantwoorden en u te informeren over onze machines en diensten. Bij telefonische of elektronische vragen verwerken we uw persoonsgegevens om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. We verwerken dan alle persoonsgegevens die relevant zijn om uw vraag goed op te lossen (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie).
 2. Aan uw behoeften te voldoen en de nodige informatie te voorzien. Wanneer u informatiemateriaal aanvraagt, een bestelling plaatst of u inschrijft voor onze mailings verwerken we uw persoonsgegevens (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie). We verwerken die gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of voor de (toekomstige) uitvoering van een overeenkomst tussen ons.
 3. Uw persoonlijke login op onze website, ons portaal of de app van onze digitale ecosfeer te kunnen aanmaken of beheren. Wanneer u een account aanmaakt voor onze digitale platformen, verwerken we uw persoonsgegevens. We houden ook gebruikersstatistieken bij om u een betere gebruikerservaring te bieden (vb. alleen info weergeven over de machines die direct relevant zijn voor u). Hiervoor verwerken we persoonsgegevens, zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie, contactpersoon, segmentering. Deze persoonsgegevens verwerken we op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, de noodzaak voor de (toekomstige) uitvoering van een overeenkomst, of uit gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te kunnen houden.
 4. Periodiek e-mails en berichten te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn (= direct marketing).
 5. Om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, gangbare digitale platformen of telefoon.
 6. Uw gebruikerservaring op onze website te verhogen. We verwerken hiervoor gegevens zoals uw IP-adres, uw bezoekgeschiedenis, doorverwijzende websites, geografische gegevens, data over uw computer, taalvoorkeur, duur van bezoek. Deze gegevens verwerken we op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (cookies) of uit ons gerechtvaardigd belang om met onze website de best mogelijke, veilige bezoekerservaring te bieden.
 7. Om onze producten en diensten te verbeteren.

Dewulf verwerkt uw persoonsgegevens aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. In sommige gevallen zal Dewulf uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken (vb. het versturen van direct marketing-berichten naar mogelijke klanten). In andere gevallen zal Dewulf uw persoonsgegevens verwerken gelet op haar gerechtvaardigd belang om dit te doen (vb. het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van gegevens in het kader van commerciële relaties, het op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten aan bestaande klanten, voor de goede werking van onze website, het delen van gegevens met verwerkers of dienstverleners van Dewulf – zie hieronder).

In het geval dat we uw gegevens delen, doen we dat enkel met bedrijven die rechtstreeks met ons zijn gelinkt. Binnen onze organisatie krijgen alleen die personen die relevant zijn voor uw verzoek of interactie met ons, uw persoonsgegevens te zien. Derde partijen waaraan we eventueel uw gegevens kunnen meedelen op basis van ons gerechtvaardigde belang zijn:

 • Bedrijven die tot de groep Dewulf behoren
 • Partners, bijvoorbeeld op het vlak van HR, waarmee we een gezamenlijke campagne of actie organiseren
 • Reclame- en communicatieagentschappen of -service providers die voor ons als verwerkers optreden
 • Dealers, die in naam van Dewulf optreden
 • IT service providers: webagentschap, hostingbedrijf, etc.
 • Betalingsverwerkers
 • Raadslieden, financieel en juridisch
 • Strafrechtelijke overheden bij een juridisch onderzoek (wettelijke verplichting)

Dewulf neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door websites en applicaties van derde partijen, waarnaar we eventueel linken vanop onze website. Denk daarbij aan de websites van (tijdelijke) partners of sociale media platformen. Ons privacybeleid geldt niet voor die websites en platformen: bekijk steeds hun beleid om zeker te zijn wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Dewulf houdt uw persoonsgegevens bij voor zolang het nodig is om de verwerkingsdoeleinden (zie hierboven) tot een goed einde te brengen. De persoonsgegevens van klanten houden we bij tot 10 jaar na beëindiging van de klantenrelatie of in overeenstemming met de wettelijke vereisten (vb. boekhoudkundige of fiscale verplichtingen).

Dewulf verbindt zich ertoe om uw gegevens met de grootste zorg te verwerken en te beveiligen. Via beveiligde servers, firewalls en andere technische en organisatorische maatregelen (zoals beperkte toegang tot de gegevens) streeft Dewulf ernaar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Cookies

Dewulf maakt gebruik van cookies op haar website om de functionaliteiten van bepaalde pagina’s te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die door de pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen, zoals voorkeuren van de bezoeker, waardoor Dewulf u, als bezoeker, bij een volgend bezoek aan de website beter van dienst kan zijn.

Via cookies verzamelen we op een geautomatiseerde wijze informatie over onze websitebezoekers. Naast cookies gebruiken we ook tags, monitoring tools en logs voor gelijkaardige doelen. Ook in onze mailings kunnen we gebruikmaken van gelijkaardige geautomatiseerde monitoring instrumenten (vb. het bijhouden van openingsstatistieken). De gegevens die via cookies worden bijhouden zijn vaak geanonimiseerd en niet terug te linken aan een specifieke persoon.

We gebruiken zowel first-party, third-party als persistent cookies (ook van derde partijen). Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur en prestatiecookies tonen ons welke pagina’s van onze website worden bezocht. Analytische en tracking cookies worden gebruikt om beter zicht te krijgen op hoe onze website wordt gebruikt en wordt ervaren (vb. Google Analytics). Deze helpen ons ook om onze service en die van derden met wie we samenwerken te analyseren en te verbeteren. We hebben advertentiecookies om u gerichter te kunnen informeren volgens uw interesses en om u een optimale ervaring te bieden, ook buiten ons .com domein. Ook via social sharing cookies kunt u eenvoudig zaken vanop de website op social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter delen en hebben we een beter zicht op de informatie van onze website die het goed doet op deze platformen. Tot slot zorgen beveiligingscookies dat u van een veilige surfervaring kunt genieten.

Voor het aantrekken van nieuwe collega’s maken we gebruik van de diensten van Wonderkind. Deze partner gebruikt cookies om aan de bezoekers van onze website relevante vacature advertenties te tonen en om haar dienst te kunnen leveren. Meer info hierover vindt u in de privacy policy van Wonderkind.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan wordt. U kunt uw browser namelijk zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat. Weet wel dat bepaalde delen van de website niet goed kunnen werken, als u cookies uitschakelt. In het laatste geval kan worden ingesteld welk type cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Cookies kunnen te allen tijde van uw computer verwijderd worden, dit kan bijvoorbeeld via de browser. Meer informatie vindt u op deze website: http://www.allaboutcookies.org.

Voor verdere vragen over ons cookie beleid kunt u terecht bij marketing@dewulfgroup.com

Door veranderingen op de website is het mogelijk dat onze nood om persoonsgegevens te verwerken en daarbij ook ons cookiebeleid verandert. U kunt eventuele wijzigingen in ons cookiebeleid steeds op onze website consulteren: raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Rechten

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan Dewulf hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen. Dewulf zal de door u uitgeoefende rechten zo goed als mogelijk opvolgen en beantwoorden in de mate dat de verzoeken aan de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving voldoen.

Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om e-mails van ons te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u, vragen hebt, meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of indien u zich wilt uitschrijven voor onze direct marketing e-mails, kunt u contact met ons opnemen per mail: privacy@dewulfgroup.com.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Wij verzoeken u echter om steeds eerst contact op te nemen met Dewulf om na te gaan hoe wij u kunnen verder helpen.

Cookies aanpassen