Erosion-Stop beschikbaar als losstaande nabouwkit

Erosion-Stop beschikbaar als losstaande nabouwkit

16/09/2020
Erosion-Stop beschikbaar als losstaande nabouwkit

Maximaal water vasthouden en uw opbrengst verhogen

De Erosion-Stop maakt op geregelde afstand drempeltjes tussen de aardappelruggen. Deze zogenaamde “micro-dammen” optimaliseren de waterhuishouding op het veld en dragen zo bij aan een hogere netto-opbrengst.

Bij overvloedige neerslag verhindert Erosion-Stop enerzijds afspoeling ten koste van teeltaarde, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds helpt deze techniek het water te houden waar het gevallen is. Dat voorkomt dat lagere plekken fors natter worden en garandeert dat hogere plekken langer van vocht blijven voorzien.

Bewezen techniek, geschikt voor iedere pootmachine

De Erosion-Stop maakt gebruik van hydraulisch aangedreven, en afstelbare, lepels tussen de aanaardkappen van de pootmachine. Door een steeds grotere marktvraag naar deze techniek als losstaande nabouwkit, bieden we die nu ook zo aan. De losstaande kit is beschikbaar voor pootmachines op 4x75 en 4x90. Ze laat zich op de pootmachines (met aanaardkap) en rijenfrezen van alle grote merken monteren.

Maak van een aankomende plicht een deugd

Erosion-Stop is tevens een uitstekende manier om te voldoen aan de komende regelgeving op klei- en lössgrond die verplicht om afspoeling in ruggenteelten te voorkomen. Die regelgeving gaat naar alle waarschijnlijkheid gelden vanaf 1/01/’21 en valt binnen het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van de Nederlandse overheid.

 

Meer info?