cookies - Dewulf

Cookies

Algemeen

Dewulf (Dewulf NV; BV; en haar dochterondernemingen) hecht veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u informatie over de machines van Dewulf of andere producten en diensten toe te kunnen sturen, beter te kunnen helpen, offertes uit te kunnen brengen of om u in contact te brengen met de voor u benoemde dealer. Daarnaast worden adresgegevens ook gebruikt voor het onderhouden van relatiebestanden.

Wijzigingen

Als gevolg van nieuwe functies en functionaliteiten die voortdurend op onze website, en de rest van onze digitale ecosfeer, worden geïntroduceerd, kan dit privacy beleid worden gewijzigd. Dewulf behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen, neem daarom regelmatig kennis van het geldende beleid op deze pagina. 

Cookies

Dewulf maakt gebruik van cookies op zijn website om de functionaliteiten van bepaalde pagina’s te optimaliseren. Door veranderingen op de website kan het zijn dat onze nood om persoonsgegevens te verwerken en daarbij ook ons Cookie beleid verandert: raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Via cookies verzamelen we op een geautomatiseerde wijze informatie over onze websitebezoekers. Naast Cookies gebruiken we o.a. ook tags, monitoring tools en logs voor gelijkaardige doelen. Ook in onze e-mailings kunnen we gebruikmaken van gelijkaardige geautomatiseerde monitoring instrumenten (vb. voor het bijhouden van openingsstatistieken). De gegevens die via cookies worden bijhouden zijn vaak geanonimiseerd en niet terug te linken aan een specifieke persoon.

Cookies zijn kleine bestanden die door de pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen zoals voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor kan Dewulf u, als bezoeker, bij een volgend bezoek aan de website beter van dienst zijn. We gebruiken zowel first-party, third-party of persistent cookies. Concreet hebben we advertentiecookies om u gerichter te kunnen informeren volgens uw interesses. Ook analytische en volgcookies worden gebruikt om beter zicht te krijgen op hoe onze website wordt gebruikt en wordt ervaren (vb. Google Analytics). Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur en prestatiecookies tonen ons welke pagina’s worden bezocht. Via social sharing cookies kunt u eenvoudig zaken vanop de website op social media delen en hebben we een beter zicht op de data van onze website die het goed doet op deze platformen. Tot slot zorgen beveiligingscookies dat u van een veilige surfervaring kunt genieten.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan wordt. U kunt uw browser namelijk zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat. Weet wel dat bepaalde delen van de website niet goed kunnen werken, als u Cookies uitschakelt. In het laatste geval kan worden ingesteld welk type cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Cookies kunnen te allen tijde van uw computer verwijderd worden, dit kan bijvoorbeeld via de browser. Meer informatie vindt u op deze website: http://www.allaboutcookies.org.

Voor verdere vragen over ons Cookie beleid kunt u terecht bij marketing@dewulfgroup.com

Wet bescherming persoonsgegevens (GDPR / AVG)

Ons privacy beleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens bekomen via onze website of andere digitale platformen. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig met de geldende Europese wetgeving aangaande het gebied van bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen door Dewulf zelf worden verwerkt. We zullen onafhankelijk bepalen waarvoor we uw gegevens gebruiken. Om dat in goede banen te leiden hebben we een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Die kunt u bereiken via: dpo@dewulfgroup.com.

Dewulf verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Automatisch verzamelde algemene informatie over het surfgedrag, zoals: duur van bezoek, bezochte pagina’s, doorverwijzingen, IP-adres, geografische data, taalvoorkeur. Dit wordt verzameld via Cookies. Voor meer info leest u best ons Cookie beleid.
 2. Informatie die u expliciet met ons deelt (via: contactformulier; contactnames; webformulieren; login accounts; productregistraties; inschrijvingen; enquêtes; bestellingen). Vaak gaat dit om zogenaamde NAW-gegevens, eventueel aangevuld met gebruikersdata of uw interesses.
 3. Informatie verkregen via derde partijen: soms krijgen we persoonsgegevens door van partners. In de meeste gevallen gaat het om eindklantinformatie die we via ons dealernetwerk verkrijgen.

Dewulf verwerkt persoonsgegevens om:

 1. Uw vragen te kunnen beantwoorden en u te informeren over onze machines en diensten. Bij telefonische of elektronische vragen verwerken we uw persoonsgegevens om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. We verwerken dan alle persoonsgegevens die relevant zijn om uw vraag goed op te lossen (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie).
 2. Aan uw behoeften te voldoen en de nodige informatie te voorzien. Wanneer u informatiemateriaal aanvraagt, een bestelling plaatst of u inschrijft voor onze e-mailings verwerken we uw persoonsgegevens (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie). We verwerken die gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of voor de (toekomstige) uitvoering van een overeenkomst tussen ons.
 3. Uw persoonlijke login op onze website, ons portaal of app van onze digitale ecosfeer te kunnen aanmaken of beheren. Wanneer u een account aanmaakt voor onze digitale platformen, verwerken we uw persoonsgegevens. We houden ook gebruikersstatistieken bij om u een betere gebruikerservaring te bieden (vb. alleen info weergeven over de machines die direct relevant zijn voor u). Hiervoor verwerken we persoonsgegevens, zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie, contactpersoon, segmentering. Deze persoonsgegevens verwerken we op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, de noodzaak voor de (toekomstige) uitvoering van een overeenkomst, of uit gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te kunnen houden.
 4. Uw gebruikerservaring op onze website te verhogen. We verwerken hiervoor gegevens zoals uw IP-adres, uw bezoekgeschiedenis, doorverwijzende websites, geografische gegevens, data over uw computer, taalvoorkeur, duur van bezoek. Deze gegevens verwerken we op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Cookies) of uit ons gerechtvaardigd belang om met onze website de best mogelijke, veilige bezoekerservaring te bieden.

Dewulf verbindt zich ertoe om uw gegevens met de grootste zorg te verwerken en te beveiligen. In het geval dat we uw gegevens delen, doen we dat enkel met bedrijven die rechtstreeks met ons zijn gelinkt. Binnen onze organisatie krijgen alleen die personen die relevant zijn voor uw verzoek of interactie met ons, uw persoonsgegevens te zien. Derde partijen waaraan we verder eventueel uw gegevens kunnen meedelen zijn:

 • Partners waarmee me een gezamenlijke campagne of actie organiseren
 • Reclame en communicatie agentschappen die voor ons als dataverwerkers optreden
 • Dealers, die in naam van Dewulf optreden
 • IT service providers: webagentschap, hostingbedrijf, etc.
 • Betalingsverwerkers
 • Raadsheren, financieel en juridisch
 • Strafrechtelijke overheden bij een juridisch onderzoek (wettelijke verplichting)

Dewulf neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door website en applicaties van derde partijen, waarnaar we eventueel linken vanop onze website. Denk daarbij aan de websites van (tijdelijke) partners of social media platformen. Ons privacy beleid geldt niet voor die websites en platformen: bekijk steeds hun beleid om zeker te zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Dewulf houdt uw persoonsgegevens bij voor zolang als nodig is om de verwerkingsreden (zie hierboven) tot een goed einde te brengen. De persoonsgegevens van klanten houden we zo lang bij als dat de klantenrelatie bestaat, vanuit het gerechtvaardigd belang om te kunnen informeren.

Via beveiligde servers, firewalls en andere technische & organisatorische maatregelen (zoals beperkte toegang tot de gegevens) streeft Dewulf ernaar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Rechten

U hebt het recht op inzage en aanpassing van uw persoonsgegevens, en het recht om vergeten te worden. Indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor reeds genoemde doeleinden of bijkomende informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen aan dpo@dewulfgroup.com.